Bevilgninger på statsbudsjettet for 2001

Budsjett-innst. S. nr. 11 (2000-2001), Jf. St.prp. nr. 1 (2000-2001)(Gjennomføringen av opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 07.12.2000 Budsjett-innst. S. nr. 11 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2000

   Behandlet i Stortinget: 14.12.2000