Innstilling fra justiskomiteen om endringer på statsbudsjettet for 2000 under diverse kapitler administrert av Justis- og politidepartementet

Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 29. november 2000

Kristin Krohn Devold

leder

Finn Kristian Marthinsen

ordfører

Jan Simonsen

sekretær