Endringer i bevilgninger under folketrygden i statsbudsjettet for 2000

St.prp. nr. 25, kap. 2540, 2541, 2542, 2543, 5704 og 5705 (2000-2001), Innst. S. nr. 64 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 30.11.2000 Innst. S. nr. 64 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.2000

   Behandlet i Stortinget: 05.12.2000