Forslag fra stortingsrepresentant Kjellaug Nakkim på vegne av høyre oversendt fra Odelstingets møte 30. november 2000 (Jf. Innst. O. nr. 23): Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om forbud mot offentliggjøring av skattelistene, i kombinasjon med en ordning med konsesjon for tilgang til skattelistene ved konkret behov for informasjon om den enkelte skattyter

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet