Forslag fra stortingsrepresentant Jon Lilletun på vegne av Kristelig Folkeparti oversendt fra Odelstingets møte 7. desember 2000 (Jf. Innst. O. nr. 10): Stortinget ber Regjeringen legge fram forslag til nødvendige endringer i saltvannsfiskeloven basert på at prinsippet om helgedagsfredning i fiske videreføres

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet