Nord-Trøndelag fylkeskommune sender skriv datert 8. desember 2000 med uttalelse fra fylkestinget om Heimevernets rolle i det nye forsvaret

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.