Forslag fra stortingsrepresentant Øystein Hedstrøm om å innvilge melkeprodusent Per Idar Vingebakken en overgangsordning som hensyntar hans investeringer og økonomi slik at han unngår opphør og konkurs og kan fortsette med en lønnsom gårdsdrift

Dokument nr. 8:25 (1997-98), Innst. S. nr. 69 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Øystein Hedstrøm Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 18.12.1997 Innst. S. nr. 69 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.12.1997

   Behandlet i Stortinget: 22.01.1998