Forslag fra stortingsrepresentantene Jan Petersen og Børge Brende om å frita treningsstudioer fra merverdiavgiften

Dokument nr. 8:46 (2000-2001), Innst. S. nr. 154 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Børge Brende, Jan Petersen Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 27.02.2001 Innst. S. nr. 154 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.02.2001

   Behandlet i Stortinget: 29.03.2001