Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2001

St.prp. nr. 84 (2000-2001), Innst. S. nr. 325 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 07.06.2001 Innst. S. nr. 325 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.2001

   Behandlet i Stortinget: 15.06.2001