Per Berntsen, Laksevåg, sender skriv datert 22. januar 2001 med begjæring om tiltale for riksrett mot stortingspresident Kirste Kolle Grøndahl og odelstingspresident Jorunn Ringstad

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.