Helge Elvebakk, Bergen, sender skriv datert 25. januar 2001 med krav om riksrettstiltale mot høyesterettsdommerne Kirsti Coward, Magnus Aarbakke, Karin M. Bruzelius, Trond Dolva, Vera Holmøy og Jens Edvin A. Skoghøy

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.