Forslag fra stortingsrepresentant Bent Høie på vegne av Høyre oversendt fra Odelstingets møte 27. mars 2001 (Jf. Innst. O. nr. 59): Enøk-fondets inntekter bevilges over statsbudsjettet.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet