Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen om innføring av en regelmessig og pliktig helseundersøkelse av jenter fra de kulturmiljøer som praktiserer kjønnslemlestelse av jenter og innføre straffeansvar for foreldrene til jentene som blir utsatt for kjønnslemlestelse

Dokument nr. 8:93 (2000-2001), Innst. S. nr. 303 (2000-2001)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 05.06.2001 Innst. S. nr. 303 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2001

   Behandlet i Stortinget: 12.06.2001