Fiskeriministerens redegjørelse om ulovligheter i fiskerinæringen

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Redegjørelse fra fiskeriministeren

Saksgang

  1. Status