Arbeids- og administrasjonsministerens redegjørelse om forvaltningspolitikk

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Redegjørelse fra arbeids- og administrasjonsministeren

Saksgang

  1. Status