Forslag fra stortingsrepresentantene Lars Sponheim og Leif Helge Kongshaug om lov om endring i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift. (Endring av § 30 om forenkling av avgiftsbetaling for mindre virksomheter.)

Dokument nr. 8:99 (2000-2001), Innst. O. nr. 105 (2000-2001), beslutning. O. nr. 101 (2000-2001)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Leif Helge Kongshaug, Lars Sponheim Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 22.05.2001 Innst. O. nr. 105 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.2001

   Behandlet i Odelstinget: 28.05.2001

   Behandlet i Lagtinget: 07.06.2001