Endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 1997 under Nærings- og handelsdepartementet

St.prp. nr. 12 (1997-98), Innst. S. nr. 37 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 09.12.1997 Innst. S. nr. 37 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.1997

   Behandlet i Stortinget: 18.12.1997