Forslag fra stortingsrepresentant Per-Kristian Foss på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre oversendt fra Odelstingets møte 28. mai 2001 (Jf. Innst. O. nr. 115): Stortinget ber Regjeringen instruere ligningskontorene om å legge til grunn at klager på dagens ligningstakster skal tas til følge ved at takst maksimalt settes til 30 pst. av husets tekniske verdi eller 30 pst. av observerbar markedspris hvis dagens ligningstakst overgår dette.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet