Forslag fra stortingsrepresentant Hilde Frafjord Johnson på vegne av Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre oversendt fra Odelstingets møte 30. mai 2001 (Jf. Innst. O. nr. 112): Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med gjennomgangen av energiloven å fremme forslag til justering av energilovens formålsparagraf der miljøhensyn og energieffektivitet er bedre og mer spesifikt dekket.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet