Forslag fra stortingsrepresentant Ansgar Gabrielsen på vegne av Høyre oversendt fra Odelstingets møte 1. juni 2001 (Jf. Innst. O. nr. 87): Stortinget ber Regjeringen legge til rette for at markedsreguleringen på kornsektoren utøves av myndighetene.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet