Møre og Romsdal fylkeskommune sender skriv datert 30.mai 2001 med uttalelse om norskfaget i videregående opplæring

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.