Forslag fra stortingsrepresentantene Vidar Kleppe og Jørn L. Stang om at minstesatsen for alderspensjonister og mottakere av uførepensjon fra folketrygden, gjeldende fra 1. mai 2001, skal minimum være lønnstrinn 1 (150 305 kroner pr. 1. mai 2000) i statens lønnsregulativ, med årlig indeksregulering

Dokument nr. 8:124 (2000-2001)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.
Saken er ferdigbehandlet.

Forslag fra Jørn L. Stang, Vidar Kleppe Saken er til behandling i sosialkomiteen Forslag fra (Uavh)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet