Forslag fra stortingsrepresentantene Jan Simonsen, Harald T. Nesvik og Per Sandberg om tiltak for å bekjempe seksuelle misbruk av barn

Dokument nr. 8:133 (2000-2001)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.
Saken er ferdigbehandlet.

Forslag fra Harald T. Nesvik, Jan Simonsen, Per Sandberg Saken er til behandling i justiskomiteen Forslag fra (FrP

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet