Fordeling til komiteene av de enkelte kapitlene og utkast til romertallsvedtak i forslaget til statsbudsjett for 2002, jf. St.prp. nr. 1 (2001-2002), St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 1 (2001-2002) og St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 2 (2001-2002)

Innst. S. nr. 2 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 25.10.2001 Innst. S. nr. 2 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.10.2001

   Behandlet i Stortinget: 26.10.2001