Forslag fra stortingsrepresentant Morten Lund om en handlingsplan for å stimulere til ansettelse av eldre arbeidstakere, herunder redusert eller fjerning av arbeidsgiveravgift for alle over 55 år

Dokument nr. 8:14 (2001-2002), Innst. S. nr. 108 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Morten Lund Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (SP) Innstilling avgitt 07.03.2002 Innst. S. nr. 108 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.03.2002

   Behandlet i Stortinget: 11.04.2002