Embetsutnemningar m.m. 1. juli 2000 - 30. juni 2001

St.meld. nr. 5 (2001-2002), Innst. S. nr. 59 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 11.12.2001 Innst. S. nr. 59 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.2001

   Behandlet i Stortinget: 10.01.2002