Endringar på statsbudsjettet for 2001 under Barne- og administrasjonsdepartementet

St.prp. nr. 14 (2001-2002), Innst. S. nr. 43 (2001-2002) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 04.12.2001 Innst. S. nr. 43 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.2001

   Behandlet i Stortinget: 14.12.2001