Møre og Romsdal fylkeskommune sender skriv datert 3. desember 1997 med uttalelse om bevilgninger til veger

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.