Sametinget sender skriv datert 10. desember 1997 vedrørende Sametingets vedtak i forbindelse med Høyesteretts dom i "Aursund-saken"

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.