Forslag fra stortingsrepresentant Magnar Lund Bergo på vegne av Sosialistisk Venstreparti oversendt fra Odelstingets møte 7. februar 2002 (jf. Innst. O. nr. 21): Stortinget ber Regjeringen øremerke det samlede konsesjonsvederlaget til media- og kulturformål.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet