Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2001

St.meld. nr. 30 (2001-2002), Innst. S. nr. 239 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 11.06.2002 Innst. S. nr. 239 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2002

   Behandlet i Stortinget: 19.06.2002