Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2002

St.prp. nr. 63 (2001-2002), Innst. S. nr. 255 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 14.06.2002 Innst. S. nr. 255 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.06.2002

   Behandlet i Stortinget: 21.06.2002