KrF: "Regjeringa vert oppmoda om å sette ned ein fast havarikommisjon ved ulukker til sjøs."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet