KrF: "Regjeringa vert oppmoda om å sette ned ein fast havarikommisjon ved ulukker til sjøs."

Hvor er saken nå?

  1. 1 Debatt og vedtak

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet