Kvalitetsreformen. Om høyere kunstutdanning

St.meld. nr. 18 (2001-2002), Innst. S. nr. 214 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 04.06.2002 Innst. S. nr. 214 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2002

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2002