Framlegg frå stortingsrepresentantane Børre Rønningen og Paul Chaffey om at Regjeringa snarast legg fram for Stortinget ei sak med endringar av relevante lover, bl.a. kommunelov, med framlegg til ulike og nye eigarformer/organisering knytt til bl.a. offentleg eigde energiverk

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Børre Rønningen, Paul Chaffey Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 27.02.1997 Innst. S. nr. 132 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.02.1997

   Behandlet i Stortinget: 20.03.1997