Endringer i bevilgninger under forsvarsbudsjettet for 1997 i forbindelse med norsk deltakelse i en NATO-ledet post-IFOR styrke i Bosnia-Hercegovina

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 10.12.1996 Budsjett-innst. S. nr. 7 Tillegg nr. 1 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.1996

   Behandlet i Stortinget: 20.12.1996