Forslag fra stortingsrepresentant Inge Ryan på vegne av Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet oversendt fra Odelstingets møte 8. mars 2002 (jf. Innst. O. nr. 32): Stortinget ber Regjeringen om å foreslå en ordning utenfor jordbruksavtalen som innebærer at eventuelle merkostnader for bonden i forbindelse med inngrep som veterinær foretar under overgangsperioder, skal dekkes av statskassen.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet