Forslag fra stortingsrepresentantene Thore Aksel Nistad og Christopher Stensaker om å skille økonomisk og organisatorisk mellom NSB BA, Jernbaneverket og Jernbanetilsynet

Dokument nr. 8:46 (1997-98), Innst. S. nr. 136 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Christopher Stensaker, Thore A. Nistad Saken er behandlet i samferdselskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 30.03.1998 Innst. S. nr. 136 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.03.1998

   Behandlet i Stortinget: 02.04.1998