Forslag fra stortingsrepresentantene Kenneth Svendsen, Ulf Erik Knudsen, Per Erik Monsen og Gjermund Hagesæter om fritak for ideelle organisasjoner fra å betale konsesjonsavgift for bruk av sambandsutstyr som er nødvendig for å kunne utføre aksjoner som har til hensikt å redde liv og helse

Dokument nr. 8:104 (2001-2002), Innst. S. nr. 184 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gjermund Hagesæter, Kenneth Svendsen, Per Erik Monsen, Ulf Erik Knudsen Saken er behandlet i samferdselskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 14.05.2002 Innst. S. nr. 184 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.05.2002

   Behandlet i Stortinget: 28.05.2002