Hans Bauge, Paradis, sender skriv datert 11. desember 1997 med krav om at stortingspresidenten settes under riksrettstiltale på grunn av uttrykt forståelse av Grunnlovens § 110 første ledd

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet

      Henlagt