Nord-Trøndelag Fylkeskommune sender skriv datert 24. april 2002 med uttalelse fra fylkesutvalget med oppfordring om å gjeninnføre studentrabatten hos NSB

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedlagt protokollen.