SV: "Det henstilles til Regjeringen å legge frem forslag med målsetting om at Forsvaret i sterkere grad prioriterer arbeidet med å trene opp mineryddere, og i samarbeid med private organisasjoner drive mineryddingsarbeid internasjonalt."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet