SV: "Det henstilles til Regjeringen å utarbeide en utvidet miljøplan for Forsvaret. En slik plan skal inneholde forslag til hvordan Forsvarets mannskaper og øvrige ressurser kan benyttes ved større uhell som oljeutslipp, naturkatastrofer og skogbranner. I tillegg skal mer generelt miljøarbeid inkorporeres som en del av Forsvarets aktiviteter."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet