Forslag fra stortingsrepresentantene Magnhild Meltveit Kleppa og Ola D. Gløtvold om bedre bostøtteordning

Dokument nr. 8:133 (2001-2002), Innst. S. nr. 270 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Magnhild Meltveit Kleppa, Ola D. Gløtvold Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (SP) Innstilling avgitt 13.06.2002 Innst. S. nr. 270 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Komiteens tilråding forkastet

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.2002

   Behandlet i Stortinget: 20.06.2002