Forslag fra stortingsrepresentant Jan Simonsen oversendt fra Odelstingets møte 12. juni 2002 (jf. Innst. O. nr. 62): Stortinget ber Regjeringen fremme nødvendige forslag slik at det ikke blir adgang til å idømme betinget straff i grove voldssaker.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet