Forslag fra stortingsrepresentant Oddbjørg Ausdal Starrfelt på vegne av Arbeiderpartiet og Senterpartiet oversendt fra Odelstingets møte 11. juni 2002 (jf. Innst. O. nr. 60): Det vert frå 2003 løyvd 5 mill. kroner meir til politikontroll på dei mest ulukkesutsette vegstrekningane.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet