Fordeling til komiteene av de enkelte kapitler i forslaget til statsbudsjett for 1997

Innst. S. nr. 1 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 09.10.1996 Innst. S. nr. 1 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.10.1996

   Behandlet i Stortinget: 15.10.1996