SV: "Regjeringa vert oppmoda om å greie ut alternativet med å opprette ein eigen omstillingsdivisjon i SND - Statens Nærings- og Distriktsutvikingsfond. Omstillingsdivisjonen skal gjennom eit omstillingsfond kunne gå inn i kriseramma lokale hjørnesteins- og nøkkelbedrifter med ulike verkemiddel - ....."

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet