Delvis bompengefinansiering av Bergensprogrammet for transport, byutvikling og miljø

St.prp. nr. 76 (2001-2002), Innst. S. nr. 45 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 26.11.2002 Innst. S. nr. 45 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.11.2002

   Behandlet i Stortinget: 17.12.2002