Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 135/2002 av 27. september 2002 om endring av protokoll 31i EØS- avtala om deltaking for EFTA/EØS-statane i ei fellesskapsordning for sivil krisehandtering

St.prp. nr. 37 (2002-2003), Innst. S. nr. 94 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 19.12.2002 Innst. S. nr. 94 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.12.2002

   Behandlet i Stortinget: 23.01.2003